Komunikacja w zespole

Czy czasem wydaje Ci się,  że mówisz zupełnie innym językiem, niż Twoje otoczenie? Czy nie masz wrażenia, że wyrażasz się jasno, a nie jesteś zrozumiany?

Zapraszamy na szkolenie, na którym udoskonalimy twoje kompetencje komunikacyjne. Dowiesz się jak efektywniej porozumiewać się z ludźmi- zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Cele szkolenia:

 • Poznanie pojęć i mechanizmów rządzących komunikacja międzyludzką.
 • Nauka aktywnego słuchania, które pozwala lepiej słuchać i rozumieć swojego rozmówcę oraz tworzyć lepszy klimat rozmowy.
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się precyzyjnymi wypowiedziami, komunikującymi myśli, intencje i zamiary.
 • Nauka konstruktywnej krytyki czyli jak zakomunikować swoje krytyczne zdanie w sposób konstruktywny a nieraniący odbiorcę.

Metody szkolenia:

 • Komunikacja podczas manewrowania dużym jachtem morskim.
 • Mini wykłady interaktywne podparte prezentacjami multimedialnymi.
 • Minisesje ćwiczeniowe w podgrupach.
 • Ćwiczenia poprawiające jakość i styl komunikacji przeprowadzane na jachcie będącym na morzu.
 • Dyskusje uczestników moderowane przez prowadzącego – odwoływanie się do ich doświadczenia i metod postępowania.
 • Przekazanie uczestnikom materiałów stanowiących bazę merytoryczna.

Wykorzystujemy:

 • Pokład jachtu jako naturalne środowisko, gdzie skuteczna komunikacja jest nieodzowna.
 • „Uszy Von Thuna” czyli model komunikacji Schulza Von Thuna
 • Unikatowy, własny zestaw ćwiczeń opracowany dla poprawy komunikacji (ćwiczenia na pokładzie jachtu).
 • Zestawy ćwiczeń oparte na realnych sytuacjach życiowych.
 • Połączenie intensywnych, praktycznych ćwiczeń z czasem wolnym oraz możliwością nauki żeglowania.
 • Pozytywne nastawienie do ludzi i świata.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *